Anh Lê Trung Tuấn

Chủ tịch Câu lạc bộ

Chủ tịch HĐQT

Công ty Đầu tư và Cung ứng Nhân lực toàn cầu Inveco

Ngành nghề: Du lịch, vận tải, Bất động sản. Tư vấn Du Học, Xuất khẩu Lao Động, chế tác và xuất nhập khẩu các loại đá quý, đá bán quý. Cai nghiện ma tuý.

Anh Nguyễn Thành Văn

Phó Chủ tịch Câu lạc bộ

Giám đốc

Công ty Cổ phần Đầu tư Giải pháp Công nghệ Milan

Ngành nghề: Phần mềm

Anh Kiều Công Thược

Phó Chủ tịch Câu lạc bộ

Phó chánh Văn phòng 1

Ban Văn hóa Phật giáo Trung Ương

Ngành nghề: Tư vấn, lập, quản lý dự án đầu tư cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hợp tác xã

Chị Đoàn Thị Kim Chung

Phó Chủ tịch Câu lạc bộ

Giám đốc

Công ty TNHH Nhà thiết kế Phương Đông

Ngành nghề: Kiến trúc, dịch vụ, đại lý

Anh Lương Tất Thành

Ủy viên Ban điều hành CLB

Phó Chủ tich Hội đồng thành viên

Công ty TNHH Sơn Long

Ngành nghề: Xây dựng, Kinh doanh nhà hàng, kinh doanh khoáng sản, cho thuê máy công trình, kinh doanh vật liệu xây dựng, ...

Chị Nguyễn Thu Hồng

Ủy viên Ban điều hành CLB

Giảng viên cao cấp

Cathay life Insurance Việt Nam

Ngành nghề: Bảo Hiểm

Anh Dương Ngọc Cơ

Ủy viên Ban điều hành CLB.

Trưởng ban

Viện Thuốc phóng & Thuốc nổ,Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Ngành nghề: Hóa chất, thiết bị ngành hóa chất

Tin mới cập nhật

SELECT `i`.`id`, `i`.`taxonomy_id`, `i`.`code`, `il`.`name`, `il`.`summary`, GROUP_CONCAT(`ic`.`category_id`) AS `category_id`, `ii`.`image_url` FROM `items` AS `i` INNER JOIN `item_lang` AS `il` ON `i`.`id`=`il`.`item_id` INNER JOIN `item_category` AS `ic` ON `i`.`id`=`ic`.`item_id` LEFT JOIN `item_images` AS `ii` ON `ii`.`item_id`=`i`.`id` WHERE (`lang`='vi') AND (deleted=0 AND display>0) AND (item_type IN (1,3)) AND (ic.category_id IN(25)) GROUP BY i.id LIMIT 9