Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đà Nẵng 107

 

Tên công ty/đơn vị

Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đà Nẵng 107

Họ và tên thành viên

Tôn Thất Tính

Chức vụ tại công ty/đơn vị

Trưởng phòng

Ngành nghề của công ty/đơn vị

Tư vấn xây dựng, quản lý dự án

Mô tả chi tiết sản phẩm

Hồ sơ tư vấn và quản lý dự án

 

Tin liên quan

Tin mới cập nhật

Array ( [id] => 53 [item_type] => 2 [taxonomy_id] => [code] => [priority] => 10 [display] => 1 [time_create] => 1447298360 [time_update] => 2015-11-12 10:19:20 [user_id] => 0 [user_create] => 4 [deleted] => 0 [item_id] => 53 [lang] => vi [name] => Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đà Nẵng 107 [summary] => [content] =>

 

Tên công ty/đơn vị

Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đà Nẵng 107

Họ và tên thành viên

Tôn Thất Tính

Chức vụ tại công ty/đơn vị

Trưởng phòng

Ngành nghề của công ty/đơn vị

Tư vấn xây dựng, quản lý dự án

Mô tả chi tiết sản phẩm

Hồ sơ tư vấn và quản lý dự án

 

[options] => Array ( [9] => 0 [10] => 0 ) )