Tổng công ty Viễn thông Viettel

 

 

Tên công ty/đơn vị

Tổng công ty Viễn thông Viettel

Họ và tên thành viên

Bùi Văn Liêm

Chức vụ tại công ty/đơn vị

Trưởng phòng

Ngành nghề của công ty/đơn vị

Viễn thông

Miêu tả sản phẩm

Viễn thông

Tin liên quan

Tin mới cập nhật

Array ( [id] => 78 [item_type] => 2 [taxonomy_id] => [code] => [priority] => 10 [display] => 1 [time_create] => 1447757387 [time_update] => 2015-11-17 17:49:47 [user_id] => 0 [user_create] => 4 [deleted] => 0 [item_id] => 78 [lang] => vi [name] => Tổng công ty Viễn thông Viettel [summary] => [content] =>

 

 

Tên công ty/đơn vị

Tổng công ty Viễn thông Viettel

Họ và tên thành viên

Bùi Văn Liêm

Chức vụ tại công ty/đơn vị

Trưởng phòng

Ngành nghề của công ty/đơn vị

Viễn thông

Miêu tả sản phẩm

Viễn thông

[options] => Array ( [9] => 0 [10] => 0 ) )