Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam

 

 

Tên công ty/đơn vị

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam

Họ và tên thành viên

Nguyễn Duy Lý

Chức vụ tại công ty/đơn vị

Thành viên ban kiểm soát

Ngành nghề của công ty/đơn vị

Chăn nuôi, chế biến, xuất nhập khẩu

Miêu tả sản phẩm

Thức ăn chăn nuôi, xuất nhập khẩu nguyên liệu nông sản,...

Tin liên quan

Tin mới cập nhật

Array ( [id] => 74 [item_type] => 2 [taxonomy_id] => [code] => [priority] => 10 [display] => 1 [time_create] => 1447756083 [time_update] => 2015-11-17 17:28:03 [user_id] => 0 [user_create] => 4 [deleted] => 0 [item_id] => 74 [lang] => vi [name] => Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam [summary] => [content] =>

 

 

Tên công ty/đơn vị

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam

Họ và tên thành viên

Nguyễn Duy Lý

Chức vụ tại công ty/đơn vị

Thành viên ban kiểm soát

Ngành nghề của công ty/đơn vị

Chăn nuôi, chế biến, xuất nhập khẩu

Miêu tả sản phẩm

Thức ăn chăn nuôi, xuất nhập khẩu nguyên liệu nông sản,...

[options] => Array ( [9] => 0 [10] => 0 ) )