Tập đoàn Cengroup

 

Họ và tên công ty/đơn vị

Tập đoàn Cengroup

Họ và tên thành viên

 Phạm Xuân Biên

Chức vụ trong công ty/đơn vị

Giám đốc

Ngành nghề của công ty/đơn vị

Tư vấn bất động sản

 

Tin liên quan

Tin mới cập nhật

Array ( [id] => 41 [item_type] => 2 [taxonomy_id] => [code] => [priority] => 10 [display] => 1 [time_create] => 1447210601 [time_update] => 2015-11-11 09:58:19 [user_id] => 4 [user_create] => 4 [deleted] => 0 [item_id] => 41 [lang] => vi [name] => Tập đoàn Cengroup [summary] => [content] =>

 

Họ và tên công ty/đơn vị

Tập đoàn Cengroup

Họ và tên thành viên

 Phạm Xuân Biên

Chức vụ trong công ty/đơn vị

Giám đốc

Ngành nghề của công ty/đơn vị

Tư vấn bất động sản

 

[options] => Array ( [9] => 0 [10] => 0 ) )