Ngân hàng Hàng Hải

 

 

Tên công ty/đơn vị

Ngân hàng hàng hải

Họ và tên thành viên

Trần Mạnh Tiến

Chức vụ tại công ty/đơn vị

Chuyên viên cao cấp

Ngành nghề của công ty/đơn vị

Tài chính

Mô tả chi tiết sản phẩm

Phát triển mạng lưới

Tin liên quan

Tin mới cập nhật

Array ( [id] => 65 [item_type] => 2 [taxonomy_id] => [code] => [priority] => 10 [display] => 1 [time_create] => 1447388927 [time_update] => 2015-11-13 11:28:48 [user_id] => 0 [user_create] => 4 [deleted] => 0 [item_id] => 65 [lang] => vi [name] => Ngân hàng Hàng Hải [summary] => [content] =>

 

 

Tên công ty/đơn vị

Ngân hàng hàng hải

Họ và tên thành viên

Trần Mạnh Tiến

Chức vụ tại công ty/đơn vị

Chuyên viên cao cấp

Ngành nghề của công ty/đơn vị

Tài chính

Mô tả chi tiết sản phẩm

Phát triển mạng lưới

[options] => Array ( [9] => 0 [10] => 0 ) )