Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam

 

 

Tên công ty/đơn vị

Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam

Họ và tên thành viên

Nguyễn Văn Dũng

Chức vụ tại công ty/đơn vị

Trưởng phòng

Ngành nghề của công ty/đơn vị

Quảng cáo

Miêu tả sản phẩm

Quảng cáo

Tin liên quan

Tin mới cập nhật

Array ( [id] => 72 [item_type] => 2 [taxonomy_id] => [code] => [priority] => 10 [display] => 1 [time_create] => 1447755621 [time_update] => 2015-11-17 17:20:21 [user_id] => 0 [user_create] => 4 [deleted] => 0 [item_id] => 72 [lang] => vi [name] => Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam [summary] => [content] =>

 

 

Tên công ty/đơn vị

Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam

Họ và tên thành viên

Nguyễn Văn Dũng

Chức vụ tại công ty/đơn vị

Trưởng phòng

Ngành nghề của công ty/đơn vị

Quảng cáo

Miêu tả sản phẩm

Quảng cáo

[options] => Array ( [9] => 0 [10] => 0 ) )