Học E-learning - Có thêm bạn cùng tiến

Ngày 30/9/2015, các thành viên CLB Nhà quản lý TOPNET và CLB Văn nghệ thể thao TOPICA đã có buổi giao lưu cùng nhau. Thông qua những buổi giao lưu như này đã giúp các thành viên CLB hiểu nhau và gắn kết hơn.

Trong buổi giao lưu, anh Kiều Công Thược- PCT CLB Nhà quản lý TOPNET cùng các thành viên đã chia sẻ một số dự án kết nối kinh doanh và sẽ triển khai trong thời gian tới, ưu tiên dùng sản phẩm của nhau.

Việc học tập E-learning đã giúp các thành viên có thời gian hơn cho công việc và các hoạt động cộng đồng. Và CLB Nhà quản lý TOPNET sẽ là chiếc cầu kết nối các thành viên để cùng hỗ trợ nhau phát triển cá nhân và đơn vị.

Anh/Chị đang là nhà quản lý muốn đăng ký trở thành thành viên CLB Nhà quản lý TOPNET: topi.ca/dangkytopnet

THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỨ MỆNH CỦA TOPNET

Tin mới cập nhật

Array ( [id] => 7 [item_type] => 2 [taxonomy_id] => [code] => [priority] => 10 [display] => 1 [time_create] => 1444637318 [time_update] => 2015-10-12 15:16:29 [user_id] => 4 [user_create] => 4 [deleted] => 0 [item_id] => 7 [lang] => vi [name] => Học E-learning - Có thêm bạn cùng tiến [summary] =>

Ngày 30/9/2015, các thành viên CLB Nhà quản lý TOPNET và CLB Văn nghệ thể thao TOPICA đã có buổi giao lưu cùng nhau. Thông qua những buổi giao lưu như này đã giúp các thành viên CLB hiểu nhau và gắn kết hơn.

[content] =>

Trong buổi giao lưu, anh Kiều Công Thược- PCT CLB Nhà quản lý TOPNET cùng các thành viên đã chia sẻ một số dự án kết nối kinh doanh và sẽ triển khai trong thời gian tới, ưu tiên dùng sản phẩm của nhau.

Việc học tập E-learning đã giúp các thành viên có thời gian hơn cho công việc và các hoạt động cộng đồng. Và CLB Nhà quản lý TOPNET sẽ là chiếc cầu kết nối các thành viên để cùng hỗ trợ nhau phát triển cá nhân và đơn vị.

Anh/Chị đang là nhà quản lý muốn đăng ký trở thành thành viên CLB Nhà quản lý TOPNET: topi.ca/dangkytopnet

THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỨ MỆNH CỦA TOPNET

[options] => Array ( [9] => 0 ) )