Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh

 

 

Tên công ty/đơn vị

Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh

Họ và tên thành viên

Lê Trung

Chức vụ tại công ty/đơn vị

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Ngành nghề của công ty/đơn vị

Bất động sản

Miêu tả sản phẩm

Cho thuê đất, nhà xưởng

Tin liên quan

Tin mới cập nhật

Array ( [id] => 73 [item_type] => 2 [taxonomy_id] => [code] => [priority] => 10 [display] => 1 [time_create] => 1447755822 [time_update] => 2015-11-17 17:23:42 [user_id] => 0 [user_create] => 4 [deleted] => 0 [item_id] => 73 [lang] => vi [name] => Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh [summary] => [content] =>

 

 

Tên công ty/đơn vị

Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh

Họ và tên thành viên

Lê Trung

Chức vụ tại công ty/đơn vị

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Ngành nghề của công ty/đơn vị

Bất động sản

Miêu tả sản phẩm

Cho thuê đất, nhà xưởng

[options] => Array ( [9] => 0 [10] => 0 ) )