Công ty TNHH TMDV Trung My Tay

 

Họ và tên công ty/đơn vị

Công ty TNHH TMDV Trung My Tay

Họ và tên thành viên

Trần Văn So

Chức vụ trong công ty/đơn vị

Phó phòng

Ngành nghề của công ty/đơn vị

Kinh doanh bán lẻ

Mô tả chi tiết sản phẩm/dịch vụ

Cung cấp các mặt hàng bán lẻ

Tin liên quan

Tin mới cập nhật

Array ( [id] => 47 [item_type] => 2 [taxonomy_id] => [code] => [priority] => 10 [display] => 1 [time_create] => 1447213153 [time_update] => 2015-11-11 11:11:35 [user_id] => 4 [user_create] => 4 [deleted] => 0 [item_id] => 47 [lang] => vi [name] => Công ty TNHH TMDV Trung My Tay [summary] => [content] =>

 

Họ và tên công ty/đơn vị

Công ty TNHH TMDV Trung My Tay

Họ và tên thành viên

Trần Văn So

Chức vụ trong công ty/đơn vị

Phó phòng

Ngành nghề của công ty/đơn vị

Kinh doanh bán lẻ

Mô tả chi tiết sản phẩm/dịch vụ

Cung cấp các mặt hàng bán lẻ

[options] => Array ( [9] => 0 [10] => 0 ) )