Công ty Cp M-moblie

 

 

Tên công ty/đơn vị

Công ty Cp M-moblie

Họ và tên thành viên

Phùng Quang Huy

Chức vụ tại công ty/đơn vị

Phó phòng

Ngành nghề của công ty/đơn vị

Công nghệ thông tin – Viễn thông

Mô tả chi tiết sản phẩm

Cung cấp sản phẩm, phần mềm

Tin liên quan

Tin mới cập nhật

Array ( [id] => 56 [item_type] => 2 [taxonomy_id] => [code] => [priority] => 10 [display] => 1 [time_create] => 1447300599 [time_update] => 2015-11-12 10:57:00 [user_id] => 4 [user_create] => 4 [deleted] => 0 [item_id] => 56 [lang] => vi [name] => Công ty Cp M-moblie [summary] => [content] =>

 

 

Tên công ty/đơn vị

Công ty Cp M-moblie

Họ và tên thành viên

Phùng Quang Huy

Chức vụ tại công ty/đơn vị

Phó phòng

Ngành nghề của công ty/đơn vị

Công nghệ thông tin – Viễn thông

Mô tả chi tiết sản phẩm

Cung cấp sản phẩm, phần mềm

[options] => Array ( [9] => 0 [10] => 0 ) )