Công ty CPTM Hoàng Hà

 

 

Tên công ty/đơn vị Công ty CPTT Hoàng Hà

Họ và tên thành viên

Trần Ngọc Lan
Chức vụ trong công ty/đơn vị Giám đốc
Ngành nghề của công ty/đơn vị Điện lạnh
Mô tả chi tiết sản phẩm/dịch vụ  

 

Tin liên quan

Tin mới cập nhật

Array ( [id] => 40 [item_type] => 2 [taxonomy_id] => [code] => [priority] => 10 [display] => 1 [time_create] => 1447152630 [time_update] => 2015-11-10 17:55:19 [user_id] => 4 [user_create] => 4 [deleted] => 0 [item_id] => 40 [lang] => vi [name] => Công ty CPTM Hoàng Hà [summary] => [content] =>

 

 

Tên công ty/đơn vị Công ty CPTT Hoàng Hà

Họ và tên thành viên

Trần Ngọc Lan
Chức vụ trong công ty/đơn vị Giám đốc
Ngành nghề của công ty/đơn vị Điện lạnh
Mô tả chi tiết sản phẩm/dịch vụ  

 

[options] => Array ( [9] => 0 [10] => 0 ) )