Công ty CP nghiên cứu ứng dụng và phát triển giáo dục Việt Nam

 

 

Tên công ty/đơn vị

Công ty CP nghiên cứu ứng dụng và phát triển giáo dục Việt Nam

Họ và tên thành viên

Phạm Quốc Việt

Chức vụ tại công ty/đơn vị

Giám đốc

Ngành nghề của công ty/đơn vị

Giáo dục gia đình

Miêu tả sản phẩm

Thai giáo và giáo dục sớm

Tin liên quan

Tin mới cập nhật

Array ( [id] => 77 [item_type] => 2 [taxonomy_id] => [code] => [priority] => 10 [display] => 1 [time_create] => 1447757198 [time_update] => 2015-11-17 17:46:38 [user_id] => 0 [user_create] => 4 [deleted] => 0 [item_id] => 77 [lang] => vi [name] => Công ty CP nghiên cứu ứng dụng và phát triển giáo dục Việt Nam [summary] => [content] =>

 

 

Tên công ty/đơn vị

Công ty CP nghiên cứu ứng dụng và phát triển giáo dục Việt Nam

Họ và tên thành viên

Phạm Quốc Việt

Chức vụ tại công ty/đơn vị

Giám đốc

Ngành nghề của công ty/đơn vị

Giáo dục gia đình

Miêu tả sản phẩm

Thai giáo và giáo dục sớm

[options] => Array ( [9] => 0 [10] => 0 ) )