Công ty CP Sản xuất rượu Quốc tế

 

 

Tên công ty/đơn vị

Công ty CP Sản xuất rượu Quốc tế

Họ và tên thành viên

 Phạm Văn Dũng

Chức vụ tại công ty/đơn vị

Trưởng phòng

Ngành nghề của công ty/đơn vị

Sản xuất và kinh doanh rượu

Mô tả chi tiết sản phẩm

Cung cấp rượu

 

Tin liên quan

Tin mới cập nhật

Array ( [id] => 68 [item_type] => 2 [taxonomy_id] => [code] => [priority] => 10 [display] => 1 [time_create] => 1447389731 [time_update] => 2015-11-13 11:42:11 [user_id] => 0 [user_create] => 4 [deleted] => 0 [item_id] => 68 [lang] => vi [name] => Công ty CP Sản xuất rượu Quốc tế [summary] => [content] =>

 

 

Tên công ty/đơn vị

Công ty CP Sản xuất rượu Quốc tế

Họ và tên thành viên

 Phạm Văn Dũng

Chức vụ tại công ty/đơn vị

Trưởng phòng

Ngành nghề của công ty/đơn vị

Sản xuất và kinh doanh rượu

Mô tả chi tiết sản phẩm

Cung cấp rượu

 

[options] => Array ( [9] => 0 [10] => 0 ) )