Công ty CP HACO Việt Nam

 

 

Tên công ty/đơn vị

Công ty CP HACO Việt Nam

Họ và tên thành viên

Chu Thị Thảo

Chức vụ tại công ty/đơn vị

Phó Giám đốc Kỹ thuật

Ngành nghề của công ty/đơn vị

 Xây dựng

Mô tả chi tiết sản phẩm

 Sơn tường nhà

Tin liên quan

Tin mới cập nhật

Array ( [id] => 66 [item_type] => 2 [taxonomy_id] => [code] => [priority] => 10 [display] => 1 [time_create] => 1447389359 [time_update] => 2015-11-13 11:41:13 [user_id] => 4 [user_create] => 4 [deleted] => 0 [item_id] => 66 [lang] => vi [name] => Công ty CP HACO Việt Nam [summary] => [content] =>

 

 

Tên công ty/đơn vị

Công ty CP HACO Việt Nam

Họ và tên thành viên

Chu Thị Thảo

Chức vụ tại công ty/đơn vị

Phó Giám đốc Kỹ thuật

Ngành nghề của công ty/đơn vị

 Xây dựng

Mô tả chi tiết sản phẩm

 Sơn tường nhà

[options] => Array ( [9] => 0 [10] => 0 ) )