Công ty CP Dược phẩm Khánh Hòa

 

Họ và tên công ty/đơn vị

Công Ty CP Dược Phẩm Khánh Hòa

Họ và tên thành viên

Lê Trọng Tình

Chức vụ trong công ty/đơn vị

Phó Giám Đốc

Ngành nghề của công ty/đơn vị

Dược Phẩm

Mô tả chi tiết sản phẩm/dịch vụ

Cung cấp Dược phẩm toàn quốc

Tin liên quan

Tin mới cập nhật

Array ( [id] => 43 [item_type] => 2 [taxonomy_id] => [code] => [priority] => 10 [display] => 1 [time_create] => 1447211365 [time_update] => 2015-11-11 11:22:27 [user_id] => 4 [user_create] => 4 [deleted] => 0 [item_id] => 43 [lang] => vi [name] => Công ty CP Dược phẩm Khánh Hòa [summary] => [content] =>

 

Họ và tên công ty/đơn vị

Công Ty CP Dược Phẩm Khánh Hòa

Họ và tên thành viên

Lê Trọng Tình

Chức vụ trong công ty/đơn vị

Phó Giám Đốc

Ngành nghề của công ty/đơn vị

Dược Phẩm

Mô tả chi tiết sản phẩm/dịch vụ

Cung cấp Dược phẩm toàn quốc

[options] => Array ( [9] => 0 [10] => 0 ) )